Celestyal Crystal 2020 - 8 dana / 7 noći - Tri Kontinenta

OPIS SMEŠTAJA:

Opis kruzera pogledajte na sledecem linku:

BROD CELESTIAL CRYSTAL

 

Atina(Grčka) –  Aleksandrija(Egipat) – Port Said(Egipat) – Ašdod (Izrael) – Limasol(Kipar) – Rodos(Grčka) – Kušadasi(Turska) 

Celestyal Crystal - 8 dana/7 noćenja

CENE po osobi u € u dvokrevetnoj kabini. U cene krstarenja uklučene su lučke takse kao i usluge navedene u tabeli  BONUS

Datumi

ukrcavanja

Kategorije kabina

unutrašnje

prozorske

balkonske

okt. 31.

919

1.049

2.019

nov. 07. 14. 21. 28.

649

769

2.019

dec. 05. 12. 19. 26.

649

769

2.019

 

DODDATNE CENE

3. i 4. krevet za odrasle osobe u istoj kabini

739

Deca od 2 do 11 godina

449

Bebe od 3 meseca do 2 godine

289

Dodatne usluge koje ulaze u cenu krstarenja:

“All inclusive” paket pića (210€);

Izlet u Kairo iz Aleksandrije (74€);

izlet na Rodosu do Lindosa (74€);

izket iz Kušadasija do Efesa (74€);

napojniceza cello krstarenje (70 €);

 BONUS

CENA UKLJUČUJE:

 • Krstarenje brodom prema program
 • Smeštaj u odabranoj kabini tokom krstarenja na brodu (kupatilo/WC, klima uređaj, sef, fen, TV
  proširen pun pansion na brodu ( doručak, ručak, užina, večera)
 • Lučke takes za cetvorodnevno krstarenje u iznosu od 289 eur po osobi
 • Napojnice (hotel service charges) u iznosu od 70 eur po osobi za celo krstarenje
 • All inclusive paket pica po pravilima brodske kompanije
 • Izlet u drevni Efes iz Kušadasija (vrednost izleta 74 eur)
 • Izlet u Kairo iz Aleksandrije (vrednost izleta 74 eur)
 • Izlet u Lindos iz Rodosa (vrednost izleta 74 eur)
 • Svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu
 • Celodnevnu animaciju
 • Zabavni večernji program u salonima i barovima sa muzikom uživo
 • Korišćenje brodskih prostora i opreme (koriščenje biblioteke, fitness centra, bazena, ležaljki na palubama, saune, peškira,...)
 • Predstave u pozorištu
 • Ulaznice za kockarnicu, noćni klub,...
 • Sportske aktivnosti  (aerobic, stretching, bodydancing i slične aktivnosti)
 • Dnevne aktivnosti (igre, lov na izgubljeno blago, kvizovi, turniri, karaoke, tečajevi plesa, tematske zabave i sl.)

CENA NE UKLJUČUJE:

 • Izlete u organozaciji brodara
 • Tretmane u wellness centru I kozmetičke tretmane, lične treninge sa fitness trenerom
 • Usluge medicinskog osoblja
 • Prevoz do I od luke
 • Obavezno putno I zdravstveno osiguranje

VAZNA NAPOMENA:

 • Ukrcavanje u Pireju na dan isplovljavanja do 11:00h. Posle ovog vremena terminal se zatvara.

Cena iz tabele može biti promenljiva u zavisnosti od raspoloživosti, kapaciteta i trenutne ponude ino partnera. Molimo Vas da cenu proverite pozivom na broj 011/ 40 20 520.

Atina(Grčka) –  Aleksandrija(Egipat) – Port Said(Egipat) – Ašdod (Izrael) – Limasol(Kipar) – Rodos(Grčka) – Kušadasi(Turska) 

Celestyal Crystal - 8 dana/7 noćenja

DAN

LUKA

DOLAZ.

ODLAZ.

1.

sub

PIREJ/ATINA - Grčka

 

21:00

2.

ned

na moru

   

3.

pon

Aleksandrija - Egipat *

07:00

09:00

Port Said - Egipat *

20:00

22:00

4.

uto

Ašdot/Jerusalim - Izrael

08:00

22:00

5.

sre

Limasol - Kipar

11:00

18:00

6.

čet

Rodos - Gečka

12:00

20:00

7.

pet

Kušadasi/Efes - Turska

07:00

19:30

8.

sub.

Pirej/Atina - Grčka

09:00

 
 

*) Brod pristaje, radi iskrcavanje izletnika u Aleksandriji, odnosno

     ukrcabanja putmika po obavljenim izletima u Port Saidu

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate.

GOTOVINSKI:

 • Prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije do 20 dana pre putovanja.

NA RATE:

 • Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 mesečnih rata čekovima;
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OPŠTE USLOVE PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

 • Organizator putovanja SAT Travel poseduje licencu OTP br. 71/2020, kategorija A25 i aktivna je članica YUTA
 • U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 5.000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A25 u visini od 250.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0053/2020 od 10.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000016059 od 22.01.2020. Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. 
 • Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 plativih putnika.
 • Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora usklađeni sa YUTA standardima.