Šumadija | Srbija | Evropski gradovi

Šumadija

Šumadija, “srce Srbije” ili “srpska Toskana”, naziv je dobila po nepreglednim šumama, zbog svoje plodnosti i umerene klime, danas predstavlja idealnu poljoprivrednu i vinogradarsku regiju. Poznata i po čuvenom mermeru, ali i srpskim ustanicima sa početka 19. veka, predstavlja jednu od glavnih turističkih regija Srbije.
Jedan Francuski pesnik i akademik, nakon svog proputovanja Balkanom, o Šumadiji je zabeležio: „Šume su ovde takve, da se danima može ići, a da se sunce ne vidi.” Bile su guste, neprohodne i toliko rasprostranjene, sve do XIX veka, da su se morale, kako kažu, godinama krčiti i paliti kako bi se zauzelo samo jedno parče zemlje. Danas u Šumadiji još uvek ima šuma, naročito na njenim lepim planinama, međutim obradive površine, i naročito vinogradi, svakako preovlađuju.