Baltik | Skandinavija | Evropski gradovi

Baltik

Baltik je višeznačni termin koji se koristi za označavanje regije povezane s Baltičkim morem. Finska, Švedska, Letonija i Estonija, neke su od zemalja koje pripadaju ovoj regiji. Teritoriju Baltičkih zemalja koja se prostire na 175.000 km2 naseljava oko 7 miliona stanovnika koji se međusobno znatno razlikuju po jeziku, etničkom sastavu, verskom opredeljenju i istorijskoj ulozi.

Finska i Švedska su zemlje koje se međusobno priznaju kao delovi političke i kulturne regije Skandinavije od sredine XIX veka. One sa ostalim zemljama Skandinavije dele sličnu kulturu i istoriju. Uprkos ograničenim prirodnim resursima, oštroj klimi i udaljenoj lokaciji na severu Evrope, ove dve države su dostigle ekonomski napredak i satabilnost koji ih svrstava u zemlje sa najvišim standardom na svetu.

Nasuprot njima prošlost malih baltičkih naroda, Letonaca i Estonaca, ispunjena je borbom i nastojanjima da opstanu i sačuvaju svoj identitet na prostranstvima Baltika, okruženi velikim, jakim i ratobornim susedima. Zahvaljujući svojoj umešnosti sa svojim susedima su mnogo više trgovali i sarađivali nego što su se sukobljavali. Letonija i Estonija su se odvojile od carske Rusije posle Prvog svetskog rata a zatim su prema nemačko-sovjetskom sporazumu iz 1939., postale deo Sovjetskog Saveza iz koga su istupile 1991. i ponovo postale nezavisne države. Danas su ovo zemlje sa zavidnim standardom i konstantnim privrednim rastom. Ono što ih ponajviše spaja su živopisna arhitektura sa izraženim ruskim, skandinavskim i germanskim uticajima. Njihovi najvažniji gradovi, uglavnom prometne morske ili rečne luke, bile su članice Hanze (XIII-XVII vek), moćnog trgovačkog udruženja severnoevropskih gradova koja su u znatnoj meri uticale na njihov razvitak i društveni život.

Baltičke zemlje - 7 dana - avio
Baltičke zemlje - 7 dana - avio
  • od 785€

BALTIČKE ZEMLJE sa posetom Helsinkiju TALIN - HELSINKI – RIGA – BAUSKA (dvorac Rundal) – ŠJAULJAJ (Brdo krstova) &...

Detaljnije