Grac | Grac i Maribor - 1 noćenje - bus | Austrija | Evropski gradovi

Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus
Grac i Maribor - 1 noćenje - bus

      PAKET ARANŽMAN 4 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 1 NOĆENJA S DORUČKOM + OBILASCI

TERMIN PUTOVANJA

SPECIJALNA PONUDA

CENA PO OSOBI

09.11.-12.11. DAN PRIMIRJA

75 €

99 €

Cene iz tabele su izražene u eurima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• Prevoz autobusom visoke turističke klase(klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji
• Smeštaj u hotelu 3* u okolini Graca na bazi 1 noćenje sa doručkom (švedski sto)
• Razgledanja prema programu Graca i Maribora
• Poseta tržnom centru SEIERSBERG www.shoppingcityseiersberg.at
• Usluge turističkog vodiča tokom celog putovanja
• Troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Individualne troškove
• Međunarodno zdravstveno osiguranje
• stanična usluga 50,00 din za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji

DOPLATE:
• Doplata za jednokrevetnu sobu 35 €
• Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) 10 € popust, dete do 6 god. u zajedničkom ležaju ostvaruje popust 40%
• Polazak iz Novog Sada  - doplata 10 €
• Polazak iz Užica(gradski stadion),Čačka(železnička stanica),Kragujevca(TC Roda),Batočine-doplata za transfer 20 €/ minimum 4 putnika
• Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 20 € / minimum 4 putnika

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.


FAKULTATIVNI IZLETI: (minimum 25 pax za realizaciju):

  • FABRIKA ČOKOLADE ZOTTER www.zotter.at/de/startseite.html (ulaznice za fabriku i Eko farmu uključene u cenu)  - 25 € / 20 € (deca do 12 godina) OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking,  vodiča, ulaznica, organizacije...Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi  i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 21h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme biće poznato 2 dana pre putovanja). Vožnja autoputem kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji uz kratke usputne pauze za osveženje.

2. DAN BEOGRAD - GRAC

Dolazak u tržni centar Shopping City SEIERSBERG, koji se nalazi u blizini Graca, sa preko 250 prodavnica, poznatih robnih marki (ističemo brend PRIMARK). Putovanje nastavljamo do Graca. Smeštaj u hotel. Fakultativan polazak ka gradu Riegesburgu gde se nalazi poznata fabrika čokolade Zotter i gde je predviđen specijalno osmišljen obilazak fabrike i degustacija preko 100 raznih vrsta čokolade, u trajanju od sat vremena. Nakon obilaska slobodno vreme za obilazak Eko farme koja se nalazi u sklopu fabrike. Povratak u Grac. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN GRAC - MARIBOR

Doručak. Napuštanje hotela. Zajednički obilazak grada uz pratnju vodiča. Nastavak putovanja prema Mariboru. Po dolasku u Maribor, upoznavanje sa centrom grada i razgledanje u pratnji vodiča. Slobodno vreme do popodnevnih časova kada je predviđen polazak za Beograd.

4. DAN BEOGRAD

Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Hotel 3* se nalazi u širem centru Graca, kategorije 3*. Sobe su 1/2 i 1/2+1 sa TWC. Hotel ima lobi bar, restoran... TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT 7 DANA PRED PUTOVANJE.

Grac

Grac

Grac je glavni grad Štajerske i drugi po veličini grad u Austriji nakon Beča.

Grac ima dugu tradiciju kao sedište univerziteta: postoji šest univerziteta sa više od 44.000 studenata.

Njegov istorijski centar je jedan od najbolje očuvanih gradskih centara u centralnoj Evropi.

Godine 1999. Grac je uveden na listu Uneskovih lokacija svetske kulturne baštine, a lokacija je proširena 2010. godine sa palatom Eggenberg. Grac je bio jedina kulturna prestonica Evrope za 2003. godinu i dobila je titulu Grada kulinarskih poslastica 2008. godine.

NAČIN PLAĆANJA:
• Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
• Na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak čekovima građana na dve jednake mesečne rate, realizacija čekova 10. Ili 20. u mesecu
• Plaćanje: Visa, Master, Maestro, Dina.
• Preko računa: uz profakturu izdatu od strane SAT Travel-a.

OPŠTE NAPOMENE:
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
• Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
• Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
• Organizator putovanja SAT Travel poseduje licencu organizatora putovanja OTP br. 104/2016.
• SAT Travel je aktivna članica YUTA
• Prema Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj 300063650 od 16.08.2018.godine, akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 300.000,00 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0187/2018 od 15.08.2018. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011/3228686, 011/3228687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300063650 od 16.08.2018. akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad".
• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili u zakonon predviđenim slučajevima.
• Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 plativih putnika.
• Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Uz program važe Opšti uslovi putovanja organizatora usklađeni sa YUTA standardima.
• Program putovanja Metropole 2018 – Austrija, Grac, autobus, 4 dana/1 noć, br.2 od 19.06.2018.