Albanija | Evropski gradovi

Albanija

Teritorija današnje Albanije u svojoj istoriji bila deo rimskih provincija Dalmacije (južni Ilirik), Makedonije i Gornje Mezije. Današnja republika je postala nezavisna posle kolapsa Osmanskog carstva u Evropi nakon Balkanskih ratova. Albanija je proglasila nezavisnost 1912. a priznata je 1913. i bila kneževina, republika i kraljevina sve do italijanske invazije 1939, kada je osnovana protektorat fašističke Italije, a koja je 1943. postala protektorat nacističke Nemačke. Socijalistička Narodna Republika je osnovana 1944. pod vođstvom Envera Hodže i Partije rada Albanije. Socijalistička republika je raspuštena i 1991. je nastala moderna Albanija.

Drevni grad Butrint i Đirokastra, koji su na UNESCO-voj listi svetske baštine, i koji će Vas stvarno vratiti kroz vreme u antičku Grčku, Rim, Veneciju i Vizantiju. Butrint okuplja ostatke grčkog amfiteatra, krstionice (baptiserije), katedrale, Lavlju kapiju, kao i muzej sa brojnim iskopanim predmetima navedenih civilizacija. Đirokastra je poznatija kao Grad od kamena, sa tipičnom turskom kaldrmom, kamenim krovovima na stotine kuća, kao i bazarom, vraća u stara vremena crvena od fesova i simbola komunizma.
Lekursi dvorac, na uzvišenju iznad Sarande, sa kog se pruža veličanstven pogled na celu albansku obalu.
Plavo oko (“Syri i Kalter”) – izvor čiste, plave vode, sa dubine veće od 45m, koji, zbog površinskih mehurića podseća na ljudsko oko, sa nešto tamnije plavim centrom, odnosno zenicom. Posete su u komunističko vreme bile dozvoljene samo najvišim zvaničnicima, oko sakriveno od očiju javnosti...