Sattravel | Blog | USLOVI ZA ULAZAK DRŽAVLJANA SRBIJE U STRANE ZEMLJE - pregled po državama

USLOVI ZA ULAZAK DRŽAVLJANA SRBIJE U STRANE ZEMLJE - pregled po državama

USLOVI ZA ULAZAK DRŽAVLJANA SRBIJE U STRANE ZEMLJE - pregled po državama
USLOVI ZA ULAZAK DRŽAVLJANA SRBIJE U STRANE ZEMLJE - pregled po državama
15Jul

PREGLED PO DRŽAVAMA - USLOVI ZA ULAZAK DRŽAVLJANA  R. SRBIJE

U nastavku sledipregled po državama i uslove za ulazak državljana R. Srbije, na dan 14.07.2020. godine.

Napominjemo da se uslovi svakodnevno menjaju u zavisnosti od odluka Vlada država, te je neophodno pre putovanja proveriti aktuelno stanje kontaktom ambasade države u koju se putuje.

Turska – Ulazak u državu bez testa, putnici prolaze kroz termalnu kameru koja meri temperaturu, nasumično testiraju, mogućnost ulaska svih turista.

Kipar  Negativan PCR test ne stariji od 72 h, iz sertifikovane labarotorije, ukoliko nema testira se na aerodromu i troškove testa snosi putnik (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories)

Italija: 14 dana samoizolacije + formular na sajtu ambasade (od 16. Jula ocekuju nove odluke I bice objavljene na sajtu ambasade nove informacije, link: https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/)

Spanija - od 4. jula do 31. jula putnici Srbije i Crne Gore mogu da udju u Španiju. Ukoliko putujete avionon ili brodom, moraćete da pre putovanja popunite online formular koji ćete naći na ovoj adresi www.spth.gob.es. Nakon popunjavanja formulara, putnik će primiti QR kod koji je potrebno pokazati prilikom ulaska u Španiju. Španije je preuzela meru da, po ulasku u Španiju, će biti medicinska kontrola a, po potrebi, šalje Vas u klinički centar.

Francuska – Za sada moze da se udje bez testa na Covid, ali u sredu 15.07 ili cetvrtak 16.07. 2020. ce se preispitati odluka, koja ce posle zvanicne potvrde biti postavljena na sajtu Ambasade Francuske u Srbiji, link: https://rs.ambafrance.org/-Konzularni-poslovi-

Hrvatska:

Informacija poreuzeta sajta Ministarstva inostranih poslova R. Hrvatske, link: http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/preporuke-i-upute-za-prelazak-drzavne-granice,33953.html

Preporuke i upute za prelazak državne granice

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske. 

Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN 74/20) zabranjuje se odnosno ograničava prelazak osobama preko graničnih prijelaza od čega su izuzeti:

  1. Državljani EU (bez obzira na mjesto prebivališta), Schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članova njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize. 
  2. Privremena zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, izuzev osoba iz točke 1. ne odnosi se na: 

2a) zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje
2b) prekogranične radnike
2c) prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno
2d) diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija
2e) putnike u tranzitu
2f) osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja
2g) osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog

Upute za zdravstveni nadzor nad osobama koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja: 
a) Za sve osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, na temelju izuzeća od zabrane prelaska granice navedenih pod točkom 2g. obvezan je zdravstveni nadzor uz 14-dnevnu karantenu/samoizolaciju.

Karantena/ samoizolacija se može skratiti na sedam dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.
 
b) Obveza samoizolacije za osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja ne odnosi se na osobe iz točki 2a., 2b., 2c., 2d., te: 

2e. putnike u tranzitu:

  • Za putnike u tranzitu granična policija će, nakon što im se odobri ulazak, provjeriti jesu li napustili područje Republike Hrvatske u roku od 12h
  • Navedeno pravilo moguće je primijeniti samo ako je izlazak iz Republike Hrvatske u susjednu državu koja će mu omogućiti ulazak.

2f. - osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja.
 
Ove osobe mogu ući u Hrvatsku bez obveze samoizolacije uz predočenje negativnog nalaza PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz), odnosno uz obvezu 14-dnevne karantene/samoizolacije ako nemaju navedeni negativni nalaz PCR pretrage.

 

Albanija – Dozvoljen ulazak svim građanima Republike Srbije, bez testa i bez izolacije.

Crna Gora – zabranjen ulaz

Bugarska – Dozvoljen ulazak Srpskih drzavljana bez testa i bez izolacije.

Tunis – Srbija po pravilima Tunisa spada u narandžastu zonu - putnici ne mogu putovati individualno, samo preko turističkih agencija, takodje moraju posedovati negativan PCR test ne stariji od 72 sata pre ukrcavanja u avion. Pri sletanju obavezna izolacija 14 dana, bez obzira na negativan PCR test, a nakon 6 dana putnici mogu tražiti ponovo test u trošku njihove države, za vreme izolacije biće smešteni u COVID hotele.

Egipat – Nije potreban PCR test na Covid 19 (potreban je za drzvljane zemalja koje su u crvenoj zoni po pravilima Egipta, a u koju ne spada Srbija.)

Maroko – Zabranjen ulazak za državljane Republike Srbije do 10. Avgusta.

Portugal - Do 15 jula uopste nije moguce, a Vlada Portugala treba da odluci za putovanja posle 15 jula…

Češka:
13.07.2020 / 09:24 | Aktualizováno: 13.07.2020 / 15:28

Ministarstvo zdravlja Republike Češke aktualizovalo je spisak zemalja s niskim rizikom od zaraze (zeleni spisak), sa spiska je od 13. jula 2020. od 0:00 uklonjena Srbija. 

Građanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Češku osim pod uslovima opisanim u Zaštitnim merama Ministarstva zdravlja, (ulazak je npr. omogućen sezonskim radnicima, naučnicima, studentima i članovima porodice s odgovarajućom dozvolom za boravak), turistička putovanja nisu moguća.Sve osobe kojima je dozvoljen ulazak u Republiku Češku i koje su u poslednjih 14 dana boravile duže od 12 sati na teritoriji država sa crvenog spiska (na kome je sad i Srbija), dužne su da neposredno po ulasku na teritoriju Republike Češke o ovome obaveste putem telefona, ili na drugi posredni način, nadležnu oblasnu stanicu higijene prema mestu prebivališta ili prijavljenog boravka, a ujedno su i obavezne da se o sopstvenom trošku neodložno podvrgnu RT-PCR testu na prisustvo SARS CoV-2. Sve dok ne budu podneli rezultat testa oblasnoj stanici higijene, važi zabrana kretanja na teritoriji Češke (definicija zabrane nalazi se u tekstu „Zaštitne mere“). Neće se više prihvatati testovi koji nisu izdati na teritoriji Republike Češke, to znači da testovi izdati na teritoriji Republike Srbije neće biti prihvaćeni.

Detaljne informacije: https://www.mzv.cz/belgrade/sr/vize_i_aktuelnosti/informacije_za_strance_u_vezi_sa_objavom.html